Xem kết quả: / 14
Bình thườngTuyệt vời 

Thực hiện công hướng dẫn số 05/CĐN ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Công đoàn ngành Giáo dục Đăk Lăk về việc hướng dẫn báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I năm học 2010 – 2011;

Căn cứ vào kết quả hoạt động của Công đoàn cơ sở Trung tâm HTPTGDHN trẻ khuyết tật Đăk Lăk. Ban chấp hành Công đoàn báo cáo đánh giá các hoạt công đoàn học kỳ I  năm học 2010 - 2011 với những nội dung chủ yếu sau:

 

A/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm học 2010 - 2011 với chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” Công đoàn Trung tâm luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CB,GV,CNV, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước. Triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, lồng ghép với cuộc vận động “nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, cuộc vận động: “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “ xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CĐCS Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tổ chức nuôi dạy học sinh khuyết tật học chuyên biệt; Can thiệp sớm cho trẻ dưới 5 tuổi tại Trung tâm; tổ chức hỗ trợ giáo dục hoà nhập khuyết tật tại các trường phổ thông; hướng nghiệp tại trung tâm. Trong năm học Trung tâm đã thực hiện và tổ chức hoạt động nhiệm vụ như sau:

*/Những thuận lợi,  khó khăn:

- Các tổ công đoàn tổ chức sinh hoạt đều, Đoàn viên Công đoàn giữ vững khối đại kết, có trách nhiệm đối với công việc được giao.

- Sự phối hợp chỉ đạo của BGĐ Trung tâm đã tạo mọi điều kiện cho Công đoàn hoạt động tốt.

- Cán bộ, công chức nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào chung tạo nên sự đồng bộ, nhất quán trong các mặt công tác công đoàn .

B/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM HTPTGDHNT KHUYẾT TẬT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 :

I.Chương trình : Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống nhà giáo và lao động trong ngành, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, phục vụ CNH – HĐH đất nước.

- Công đoàn phối hợp với BGĐ Trung tâm triển khai chương trình và nhiệm vụ năm học ngay từ đầu năm. Triển khai quy chế dân chủ cơ sở, quy chế phối hợp chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm năm học.

-  Chú trọng công tác nâng cao trình độ năng lực phẩm chất đạo đức trong đoàn viên công đoàn. Thực hiện tốt các văn bản, chỉ thị, chỉ đạo hoạt động của Công đoàn câp trên.

- Thông qua các cuộc họp định kỳ, sinh hoạt tọa đàm nhân các ngày lễ lớn như 20/10, 20/11, trong các buổi họp, sinh hoạt BCH CĐ trung tâm lồng ghép quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các nghị quyết, nội quy, quy chế của ngành.

- BCH, các tổ Công đoàn tổ chức sinh hoạt định kỳ và có nội dung chỉ đạo sát  chương trình chỉ thị của Công đoàn cấp trên và nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

- Tổ chức cho toàn thể CBCCVC, lao động học tập nghị quyết đầu năm học, tuyên truyền phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật, triển khai thường xuyên trong các cuộc họp cơ quan.

* Thực hiện chế độ chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích người lao động:

- Vào đầu năm học Trung tâm đã tổ chức hội nghị CB,CC đồng thời thực hiện cam kết phối hợp giữa Giám đốc TT và Chủ tịch CĐ, tổ chức quán triệt, giám sát và thực hiện tốt quy chế dân chủ.

- Các tổ công đoàn đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch học kỳ I, không có biểu hiện vi phạm, làm sai hoặc đơn thư khiếu nại tố cáo.

- Tạo điều kiện vay tín chấp ngân hàng cho Đoàn viên CĐ vay vốn hỗ trợ cải thiện cuộc sống, làm kinh tế với tổng số tiền trên 200 triệu đồng.

- Tham gia thực hiện và giám sát chế độ chính sách, công tác khen thưởng, nâng lương đúng kỳ, chế độ lễ tết. Giám sát việc thực hiện học bổng, chế độ ăn, sinh hoạt của HS kịp thời theo quy định.

- Phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng đơn vị cùng UBKT, Thanh tra nhân dân thực hiện việc kiểm tra giám sát và kiến nghị những chính sách hiện hành đối với nhà giáo và lao động, chăm lo và tự chăm lo đời sống cho cán bộ, giáo viên qua các hình thức phát động tăng gia cải thiện đời sống, tổ chức thi đua hoàn thành nhiệm vụ công tác áp vào các hình thức khen thưởng cụ thể trên cơ sở thành tích lao động, chú trọng công tác động viên, bồi dưỡng đoàn viên vào các ngày lễ lớn như 20/10, 20/11, tết nguyên đán vv... từ nguồn tiết kiệm và nuôi trồng của đơn vị.

- Công tác kiểm tra Bảo hộ lao động và an toàn vệ sinh lao động luôn được chú trọng và được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình chỉ đạo công tác chung của Trung tâm.

II.Chương trình : Xây dựng nâng cao phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm thực hiện nhiệm vụ “đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo” của ngành.

- Phối hợp với Giám đốc Trung tâm thực hiện Chỉ thị 40/CT – TW của Ban Bí thư và Quyết định 09/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”.

- Phối hợp với Giám đốc Trung tâm tham gia xây dựng quy hoạch cán bộ, bồi dưỡng giáo viên, công nhân, viên chức.

- Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, nội quy, quy chế cơ quan đơn vị, quy chế chi tiêu nội bộ.

- Cử 100% CBCC tham gia trên 10 lớp tập huấn trong và ngoài tỉnh về quản lý, giáo dục học sinh khuyết tật, các khóa từ 5-100 ngày, tham gia các lớp học đại học tại chức, cao học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Hiện tại có 02CBQL đang học Thạc sĩ, 05 GV, nhân viên đang học đại học tại chức.

- Tổ chức cho CBCCVC viếng nghĩa trang các anh hung liệt sĩ nhân ngày 22/12. và thăm hỏi tặng quà cho những gia đình, những đ/c là quân nhân đã xuất ngũ công ác tại TT.

III.Chương trình: Vận động tổ chức các nhà giáo và lao động trong ngành tích cực tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành.

* Phong trào thi đua và thực hiện các cuộc vận động:

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật là một đơn vị đặc thù với nhiệm vụ: nuôi dạy học sinh chuyên biết 103 cháu; can thiệp sớm cho các cháu dưới 5 tuổi: 57 cháu; hỗ trợ học sinh từ trung tâm ra học hòa nhập; 56 cháu. Do vậy các nội dung thi đua cũng mang tính đặc thù như sau:

1. Triển khai thực hiện các phong trào thi đua:

- Phong trào thi đua hai tốt: Mỗi thầy giáo, cô giáo đăng ký ít nhất là 01 tiết phát động trong tháng 11. ( có 29 tiết dạy/29 GV).

- Phong trào “ xây dựng trường học thân thiện, học sinh tich cực”được triển khai thực hiện  mạnh cụ thể: Thành lập ban chỉ đạo, lập kế hoạch, phát động thi đua, đưa hoạt động vào trong mỗi hoạt động của cá nhân cũng như các tổ công đoàn theo kế hoạch.

- Tổ chức các em sinh hoạt tập thể vào chiều thứ 5 hàng tuần lồng ghép các trò chơi dân gian như: bịt mắt bắt dê, ô ăn quan,…Và trong dịp tết trung thu, ngày 3/12, ngày 23/12 .

- Phong trào thực hiện hai không: được triển khai thực hiện tốt, mỗi CBCC đều tự nguyện đăng ký tham gia thực hiện thi đua qua công tác thường xuyên. BCH công đoàn phối hợp cùng các đoàn thể khác và lãnh đạo chính quyền kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở kịp thời  nếu có biểu hiện không theo chủ trương của ngành.

- Nữ Công chức lao động Trung tâm thực hiện phong trào thi đua “Hội thi người mẹ hiền thứ 2” nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/2010. Nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng, những hiểu biết cơ bản về đông y, chăm sóc, giáo dục học sinh khuyết tật vừa ứng xử vừa thực hành. Kết quả đạt giải nhất: 01 chị, giải nhì: 01 chị và 4 giải khuyến khích.

- Tổ chức tọa đàm, hái hoa dân chủ, nghe nhạc đoán nội dung và tổ chức hội thi TDTT như: cầu lông, bóng chuyền, kéo co, nhảy bao bố.( giải nhất thuộc về tổ Hành chính – Quản trị, giải nhì thuộc về tổ giáo dục và can thiệp sớm.)

- Tham gia các giải của ngành phát động như: bóng chuyền nữ, cầu lông đơn nam, đôi nam, cờ vua, cờ tướng. Các nội dung đăng ký thi đua nhiều hơn so với những năm trước.

- Bên cạnh đó tại Trung tâm luôn tổ chức đánh cầu lông, bóng chuyền, bóng bàn, nhảy bao bố, điền kinh, tiếp nước… cho CBGVNV và các em HS tham gia ngoài giờ lên lớp.

- Phối hợp tổ chức giao lưu các câu lạc bộ dành cho người khuyết tật 5 tỉnh tổ chức tại TT.

- Tổ chức chương trình truyền thông sáng tạo cho câu lạc bộ thanh thiếu niên khiếm thính tại trung tâm có trên 40 em tham gia:(dành cho cựu HS trung tâm) các em được giao lưu, được học kịch, múa, tự thể hiện mình và được GV hỗ trợ thêm kỹ năng sống, sức khỏe vị thành niên..

- Tham gia văn nghệ, thể thao Đoàn khối đạt giải khuyến khích toàn đoàn.

- Các nội dung khác như:

+ Tổ chức làm và thi đồ dùng dạy học ĐDDH đã áp dụng vào việc dạy học cho HS khuyết tật rất hiệu quả với tổng số bộ tham dự thi: 19 bộ đạt: 01 giải A, 02 giải B, 04 giải C, 04 giải D. Ngoài ra GV làm được 05 bộ sách ngôn ngữ cho trẻ tự kỷ và trẻ khó khăn về ngôn ngữ.

+ Thao giảng  2 tiết/ GV; dự giờ đồng nghiệp trên 200 tiết.

+ Tổ chức phong trào hoa điểm 10 tháng 10, 11 có sơ kết khen thưởng hàng tuần.

+ Kiểm tra giáo án 1 lần/tháng và kiểm tra hồ sơ theo định kỳ quy định.

+ 100% giáo viên thực hiện soạn bài đánh máy vi tính, cẩn thận, có chất lượng khá tốt.

+ Chấm vở sạch chữ đẹp cho học sinh Trung tâm 5/9lớp đạt giải.

+ Bồi dưỡng cho đội ngũ GV thi viết chữ đẹp.

+ Báo cáo 03 chuyên đề về giáo dục trẻ khuyết tật; và các chuyên đề hỗ trợ GV dạy hòa nhập.

+ Thi giáo viên dạy giỏi cấp TT thời gian 10/1- 22/1/2011.

2. Các cuộc vận động:

- Cuộc vận động “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” và cuộc vận động “ kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” Được triển khai thực hiện  triệt để trong CB,CC Trung tâm từ đầu năm học, phát động thi đua, lập kế hoạch công tác giảng dạy, thi đua giữa các tập thể lớp cùng các tổ công đoàn.

- Tổ chức thực hiện và triển khai phong trào thi đua “Hai tốt”, phong trào“ xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- BCH công đoàn phối hợp cùng thủ trưởng đơn vị thực hiện công tác giám sát và xử lý kịp thời các biểu hiện đi trái lại nội dung cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”

- Cuộc vận động xây dựng“mái ấm Công đoàn”, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, ủng hộ quà tết cho các chiến sĩ hải đảo, biên giới 100% CB, CC tham gia đầy đủ.

- Hưởng ứng các cuộc phát động của ngành GD và công đoàn ngành, trong năm học Công đòan Trung tâm cũng đã triển khai thực hiện các hình thức hoạt động công tác xã hội và từ thiện khác: tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, gặp mặt cựu HS của Trung tâm( sinh hoạt câu lạc bộ thanh niên khiếm thính), Hỗ trợ áo ấm cho các em tại trung tâm, hỗ trợ học bổng cho những em gia đình khó khăn học giỏi, hỗ trợ thuốc bổ, dinh dưỡng cho các cháu suy dinh dưỡng.

Ngoài ra trung tâm còn xin hỗ trợ 20 máy trợ thính trị giá gần 50.000.000đ , cặp, vở học sinh và đồ dùng phục vụ cho việc dạy và học.

- Phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” được ban công tác nữ công triển khai đăng ký ngay từ đầu năm học và sơ kết công tác học kỳ I.

- Cho 02 chị vay vốn để mua máy in phục vụ việc soạn giáo án 2.500.000đ/ chị vay.

- Về công tác xã hội hoá giáo dục: Tổ chức các lớp bồi dưỡng CMNV tổ chức 02 lớp tập huấn, 04 cuộc hội thảo chuyên đề, tổ chức 04 đợt sinh hoạt chuyên môn giữa GV trung tâm và GV huyện(TP) có trên 30  người tham gia/lần. Tư vấn cho người khuyết tật cộng đồng trên 100 lượt. Tham gia thỉnh giảng tại một số huyện về giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ...tạo dựng môi trường giúp trung tâm triển khai công tác giáo dục hòa nhập đến các địa phương và  phụ huynh học sinh. Cùng với nhà trường, hội cha mẹ học sinh, đã phối hợp chặt chẽ cùng nhà trường xây dựng nhiều phương thức, môi trường tốt nhất để chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật

 

IV.Chương trình: Đổi mới tổ chức, tăng cường công tác kiểm tra nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ :

- Hoạt động của các tổ công đoàn luôn ổn định, có tính hệ thống, đảm bảo chất lượng, thực hiện tốt theo hướng dẫn điều lệ Công đoàn.

- Làm tốt công tác kiểm tra trong học kỳ I và phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ của Uỷ ban kiểm tra Công Đoàn và Ban thanh tra nhân dân, trong học kỳ I đã tổ chức kiểm tra được 4 lần.

- Công Đoàn tham gia giám sát phối hợp chỉ đạo hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác trong Trung tâm định kỳ theo kế hoạch năm học.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình năm học, tổ chức các đợt sinh hoạt đòan viên Công Đoàn  toàn Trung tâm đúng kế hoạch đạt chất lượng cao.

- Phát huy được tính chủ động sáng tạo của CBCC trong thi đua thực hiện hoạt động phong trào Dạy tốt, học tốt.

- Phát huy được vai trò của  Ban nữ công trong tổ chức sinh hoạt, hoạt động chuyên đề, phối hợp với các đoàn thể khác chăm lo cho lợi ích chính đáng của nữ công chức lao động trong Trung tâm.

- Các hoạt động lao động CĐ được triển khai theo định kỳ cho Hs cùng đoàn viên CĐ tham gia: nhằm làm sạch đẹp môi trường: làm cỏ, trồng cây bóng mát, cây ăn quả, phong quang khu vực ăn ngủ của HS và khuôn viên Trung tâm .

- Tạo điều kiện cho CBGVNV học tập như tập huấn, đào tào đại học, sau đại học nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và công tác quản lý tại trung tâm.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng CMNV: 4 lớp tại TT cho đối tượng: GV cốt cán các trường vệ tinh, GV trực tiếp dạy trẻ khuyết tật học hòa nhập. CB quản lý các trường có trẻ học hòa nhập. Phụ huynh học sinh có con em học hòa nhập.

- Phát huy quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ công chức cơ quan, đơn vị?

- Vai trò của công đoàn trong lĩnh vực tham gia quản lý, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

- Xây dựng quy chế phối hợp hoạt động với chuyên môn.

- Quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Uỷ ban kiểm tra.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cho từng năm, từng khoá.

V. Đánh giá chung:

Học kỳ I năm học 2010 -2011 Công đoàn CS Trung tâm. Phát huy những thành quả đạt được trong năm qua đã không ngừng phấn đấu, nổ lực cùng với sự phối hợp chỉ đạo của BGĐ, Ban chấp hành CĐCS Trung tâm đã tạo mọi điều kiện cho Công đoàn hoạt động thuận lợi; các tổ CĐ và công đoàn viên Trung tâm luôn giữ vững khối đại đoàn kết. 100% CB, CC  trong đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Cán bộ, công chức nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào chung, tạo nên sự đồng bộ nhất quán trong các mặt công tác công đoàn .

- CB, CC tích cực trong hoạt động cải thiện cuộc sống, sinh hoạt trên cơ sở khai thác trồng hoa màu, trồng chuối, cây ăn quả trên  khoảng đất của cơ quan.

- Hoạt động có tính hệ thống, các tổ công đoàn chặt chẽ trong công tác quản lý tổ chức sinh hoạt, lao động, thăm hỏi, giao lưu vv....

- Cán bộ Công đoàn đều kiêm nhiệm nên thời gian và tính chuyên nghiệp trong tổ chức hoạt động CĐCS còn những hạn chế nhất định.

VI. Những kiến nghị, đề nghị đối với công đoàn cấp trên:

- Quan tâm hỗ trợ về công tác tổ chức Công Đoàn, sinh hoạt chuyên đề và hướng khả quan trong chăm lo cải thiện đời sống CB,CC lao động.

- CĐ ngành nên tổ chức nhiều hơn nưa các lớp tập huấn cho CB công đoàn cơ sở cụ thể như: kế toán CĐ, nữ công, TTND, UBKTCĐ.

 

Nơi nhận:

- CĐN: Báo cáo.

- Lưu CĐ

T.M BAN CHẤP HÀNH CĐCS

Chủ tịch

 

 

 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GD&ĐT  ĐĂKLĂK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS TT  HTPT – GDHN TRẺ KHUYẾT TẬT

 

Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc

 

BÁO CÁO SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

HỌC KỲI – NĂM HỌC 2010 -2011

Số liệu tính đến ngày:  1/1/2011

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

Ghi chú

 

I. Về tổ chức, cán bộ

 

 

1.Về số lượng nhà giáo và lao động (NG - LĐ)

 

53

Ko tính 2HĐ ngắn hạn

 

1

-  Số lượng NG- LĐ

người

53

 

 

2

Trong đó: Nữ

người

43

 

 

3

2. Về tổ chức công đoàn

 

 

 

 

4

- Tổng số đoàn viên CĐ

người

46

 

 

5

Trong đó: Nữ

người

38

 

 

6

- Số ủy viên BCH CĐCS

người

5

 

 

7

Trong đó: Nữ

người

4

 

 

8

- Số ủy viên BCH CĐ bộ phận

người

 

 

 

9

Trong đó: Nữ

người

 

 

 

10

- Số tổ trưởng CĐ

3 người

3

 

 

11

Trong đó: Nữ

2 người

2

 

 

12

- Số đoàn viên mới được kết nạp

người

 

 

 

13

- Số Đảng viên mới được kết nạp

1

1

 

 

14

+ Tỉ lệ % đảng viên so với tổng số NG-LĐ

%

13,5

 

 

15

- Tự xếp loại CĐCS

người

 

 

 

II. Tình hình việc làm, tiền lương, quan hệ LĐ

 

 

1. Về việc làm

 

 

 

 

16

- Số NG- LĐ thiếu (hoặc không có việc làm)

người

 

 

 

17

Tỉ lệ % so với tổng số NG- LĐ

%

 

 

 

 

2. Về tiền lương

 

18

- Tiền lương bình quân tháng

1000đ/th

160.200.000

 

 

19

Số người được tính

người

52

 

 

20

- Mức lương cao nhất

1000đ/th

7.800.000

 

 

21

- Mức lương thấp nhất

1000đ/th

740.000

 

 

 

3. Kí hợp đồng lao động

 

22

- Số NG- LĐ ký HĐLĐ không xác định thời hạn

người

42

 

 

23

Tỉ lệ % so với tổng số NG- LĐ

%

79.2

 

 

24

- Số NG- LĐ được ký HĐLĐ thời hạn từ 1- 3 năm

người

11

 

 

25

Tỉ lệ % so với tổng số NG- LĐ

%

20.8

 

 

 

4. Đóng BHXH, BHYT, BHTN

 

26

- Số người đã đóng BHXH

người

53

 

 

27

Tỉ lệ % so với tổng số NG- LĐ

%

100

 

 

28

- Số người đã đóng BHYT

người

53

 

 

29

Tỉ lệ % so với tổng số NG- LĐ

%

100

 

 

30

- Số người đã đóng BH thất nghiệp

người

53

 

 

31

Tỉ lệ % so với tổng số NG- LĐ

%

100

 

 

 

5. Ký TƯLĐTT

 

32

- Đã ký LĐTT

lần thứ

1

 

 

 

6. Thực hiện quy chế dân chủ

 

33

- Mở Đại hội CNVC, HN CBCC, HN người LĐ

 

1

 

 

III. Công tác thi đua

 

 

1. Đề tài khoa học và sáng kiến kinh nghiệm

 

 

 

 

34

- Đăng ký thực hiện

NCKH

14

 

 

35

- Đã hoàn thành

NCKH

 

 

 

36

- Giá trị làm lợi

1000đ

 

 

 

37

- Tiền thưởng

1000đ

 

 

 

 

2. Công trình sản phẩm thi đua

 

38

- Số công trình, sản phẩm

CT, SP

 

 

 

 

3. Danh hiệu thi đua

 

 

 

 

39

- Tỉ lệ % đạt lao động tiên tiến so với số NG-LĐ

%

 

 

 

40

- Chiến sĩ thi đua

người

 

 

 

41

+ Cấp cơ sở

người

 

 

 

42

+ Cấp Ngành

người

 

 

 

43

+ Cấp Nhà nước

người

 

 

 

 

4. Công tác nữ

 

44

- Số người đạt danh hiệu “GVT-ĐVN”

người

 

 

 

45

Tỉ lệ so với nữ NG- LĐ

%

 

 

 

46

- Số người sinh con thứ 3

người

0

 

 

 

5. Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo

 

47

- Đơn vị tự đánh giá xếp loại

loại

 

 

 

48

- Số cá nhân đạt loại Tốt

người

 

 

 

IV. Công tác đào tạo, bồi dưỡng

 

49

- Số người được đào tạo chuyên môn

người

32

 

 

50

- Số người được đào tạo lý luận chính trị

người

 

 

 

51

- Số người được đào tạo nghiệp vụ CĐ

người

2

 

 

V. Công tác xã hội, từ thiện, nhân đạo

 

52

- Chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ VNAH

người

 

 

 

53

- KQ quyên góp ủng hộ xã hội từ thiện

1000đ

8.935.000

 

 

54

- KQ quyên góp ủng hộ giáo dục vùng sâu, vùng xa

1000đ

 

 

 

55

- Số quỹ do công đoàn quản lý

loại

1

 

 

56

+ Tổng số tiền

1000đ

34.374.000

 

 

57

+ Đã sử dụng

1000đ

22.917.000

 

 

58

+ Số người được giúp đỡ

người

2

 

 

VI. Công tác kiểm tra

 

59

- Số lần kiểm tra đồng cấp

lần

 

 

 

60

- Số lần kiểm tra cấp dưới

lần

4

 

 

61

- Số đơn khiếu nại tố cáo nhận được

đơn

0

 

 

62

- Số đơn được giải quyết

đơn

0

 

 

63

- Số lần kiểm tra về công tác BHLĐ

lần

1

 

 

64

- Tự đánh giá xếp loại về công tác BHLĐ

xếp loại

 

 

 

BMT, Ngày   10   tháng  1   năm 2011

Nơi nhận:

- CĐN: Báo cáo.

- Lưu CĐ

T.M BAN CHẤP HÀNH CĐCS

Chủ tịch

 

Phạm Thị Tuyết

 

 

 

 

 

Он "Скачать игру наруто шипуден бесплатно" обдумывал план мести демону Аззи.

На спине была нарисована "игровой автомат mystery" пара, танцующая "скачать игры стратегию властелин колец" вальс.

Когда я был, наверное, футах в "скачать песня белая стрекоза любви" десяти над полом, я задержался.

Она "иракли скачать песню" носит заклинание для контроля своего "скачать кот в сапогах и три чертенка" носителя.

Внезапный спад температуры привел к тому, "скачать домовёнка кузю" что мелкие капельки пота выступили "скачать социология учебник" у нее на "Микробы хорошие и плохие. Наше здоровье и выживание в мире бактерий" лбу, нижней губе, шее.

Лезвия выкованной эльфами "Схватка двух львов. Англо-голландские войны XVII века" дендритной стали укоротили ближайших к нему мумий на несколько тонких ломтиков.

Add comment


Security code
Refresh

Giao lưu - Chia sẻ

Ảnh đẹp

 • camau.jpg
 • camau1.jpg
 • camau2.jpg
 • camau3.jpg
 • camau4.jpg
 • camau5.jpg
 • camau6.jpg
 • chinhtri.jpg
 • chinhtri1.jpg
 • doan.jpg
 • doan1.jpg
 • doan2.jpg
 • doan3.jpg
 • doan4.jpg
 • doan5.jpg
 • doan6.jpg
 • doan7.jpg
 • doan8.jpg
 • doan9.jpg
 • doan10.jpg

Thống

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay6
mod_vvisit_counterHôm qua254
mod_vvisit_counterTuần này1073
mod_vvisit_counterTuần trước1599
mod_vvisit_counterTháng này5259
mod_vvisit_counterTháng trước5200
mod_vvisit_counterTất cả606551

Online (20 minutes ago): 9
Your IP: 54.158.219.248
,
Now: 2018-05-25 00:34